Kje je Gora pri Sodražici?osrednja Slovenija
Gora pri Sodražici se nahaja približno 50 kilometrov južno od Ljubljane. Odcep za Goro se nahaja na regionalni cesti Sodražica – Hrib – Loški potok.
Gora pri Sodražici je skupno ime za pet naselij – Kržeti, Betonovo, Petrinci, Kračali in Janeži. Te vasi ležijo na nadmorski višini okrog 800 metrov. Lokalna skupnost ima 72 hiš in približno 150 prebivalcev. V Magdaleninem času (19. stoletje) je bilo na tem območju približno 600 prebivalcev. Največja vas so Petrinci in ležijo na pobočju pod cerkvijo Marije Snežne. V njihovi neposredni bližini je vas Janeži – rojstna vas Magdalene Gornik.

Gora pri Sodražici je samostojna župnija, ena izmed najmanjših v Sloveniji. Sedaj je njen soupravitelj župnik iz Sodražice g. Franc Bizjak.  
Župnijska cerkev Marije Snežne stoji na vzpetini nad vasjo Petrinci, na nadmorski višini 858 metrov. Okrog cerkve je pokopališče, na katerem počiva tudi Magdalena Gornik.
Gora pri Sodražici

Nazaj