Avtor: Administrator Objavljeno: 13. 05. 2017

Vnesite vaš naslov

5. VELIKONOČNA NEDELJA,  14. 5. 2017

Ob 14h bodo šmarnice na Sedlu.

GODOVI: v torek sv. Janez Nepomuk, v soboto sv. Bernardin Sienski.

Danes teden bo 6. velikonočna nedelja.

Jutri ob 20h bo v župnijskem domu sestanek Župnijske Karitas.

V četrtek bo eno uro pred mašo (18h) ura molitve pred Najsvetejšim zakramentom.

V četrtek se začne devetdnevnica pred sv. birmo ob delavnikih vsak dan ob 19h v cerkvi.

Za čiščenje in okrasitev cerkve prosim prvo skupino s Slemenske.

MAŠNI NAMENI:

nedelja 7h za farane
            10h +Ivan Prijatelj 1. obl.
            14h šmarnice na Sedlu
ponedeljek   7h +Ivana Lunder Strmca
            19h Sedlo +Marija in Anton Zajc
torek    7h +druž. Šega Globel
            19h sv. Marko +Jože Lušin Zapotok 2
sreda    7h +France in Pavla Rus obl.
četrtek 19h za zdravje mlade družine
petek    19h +za srečno zadnjo uro
sobota  17h za srečen zakon
            19h +Alojz Benčina
nedelja 7h za farane
            10h +Andrej Vovko
            14h šmarnice na Strmci