Avtor: Administrator Objavljeno: 2. 09. 2017

Vnesite vaš naslov

22. NEDELJA MED LETOM,  3. 9. 2017

V petek bo praznik Marijinega rojstva ali mala maša. Sv. maši bosta ob 8h in 19h.

GODOVI: Danes sv. Gregor Veliki, v torek sv. mati Terezija, v soboto sv. Peter Klaver.

Danes teden bo 23. nedelja med letom. Nabirka bo namenjena za zavod sv. Stanislava v Šentvidu. Po jutranji maši bo seja ŽPS.

V četrtek bo eno uro pred mašo (18h) ura molitve pred Najsvetejšim zakramentom.

Za čiščenje in okrasitev cerkve prosim prvo skupino iz Podklanca.

Jutri – prvi ponedeljek v mesecu bo od 18h do 19h v župnijskem domu uradna ura Karitas.

Verouk ta teden še ne bo. Vpisovanje bo še v soboto od 9. do 10. ure v župnišču. Urnik za verouk bo objavljen jutri na oglasni deski in župnijski spletni strani.

Za sodelovanje pri maši vabimo otroke in starše k oblikovanju družinskega zbora. Prvo srečanje bo v petek ob 17.30 v župnijskem domu.

MAŠNI NAMENI:

nedelja    7h za farane
          10h +Pavla Knavs 1. obl.
ponedeljek      7h +Iva Gornik
          19h Sedlo +Marija Cigale
torek        7h +Janez in Neža Zajc Žimarice
sreda 7h +druž. Matko
četrtek     19h +Ivana Lunder Strmca obl.
petek 8h +starši Petrič obl.
          19h +Alojz Benčina
sobota     19h +Draga Kožar
nedelja    7h za farane
          10h +Marija Drobnič obl.