Pevski zborMešani pevski zbor Organist in pevovodja: Brane Košir Člani: SOPRAN: Vera Mihelič, Ivana Rus, Evelina Lipužič, Anica Turk, Irena Indihar, Helena Košir, Ljubica Košir, Tina Drobnič TENOR: Ludvik Mihelič, Anton Klun, Brane Košir BAS: Ervin Smisl, Janko Smisl, Alojz Sterle, Miran Bartol, Klemen Košir, Jurij Košir, Matej Košir, Jan Drobnič Pevci imajo vaje enkrat na teden.  http://zupnija-sodrazica.rkc.si/index.php/content/display/33