cerkev svete Marije Snežne na Gori

Cerkev na Gori je od leta 2020 podružnica župnije Sodražica, do tega leta pa je bila od leta 1908 samostojna župnija. Prej pa je bila ekspozitura župnije Sodražica. Podružnična cerkev na Gori je posvečena Mariji Snežni. Stoji nad vasjo Petrinci, okrog cerkve je tudi pokopališče. Cerkev sestavlja prezbiterij (zidan v gotskem slogu) na vzhodu, pravokotna ladja, na zahodu je prizidan zvonik, na desni strani prezbiterija pa je pravokotna zakristija. V niši na ženski strani je kip sv. Alojzija. Ladja je dolga 9,50 m, široka 6,60 m in visoka 5,50 m. K notranji zahodni ladijski steni je prizidan pevski kor, k zunanji zahodni ladijski steni pa je prizidan skoraj 30 m visok zvonik, v katerem visijo trije zvonovi. Streha je od 1998 pokrita z bakreno pločevino. Cerkev ima danes dva preprosta oltarja, narejena iz lesa in marmorirana. Glavni oltar je posvečen Mariji Snežni, levi stranski oltar pa je posvečen sv. Jožefu, v katerem je slika s prikazom smrti tega svetnika. Križev pot je leta 1850 naslikal Karl Gotzl. Na mestu desnega stranskega oltarja sedaj stojita krstni kamen ter misijonski križ. Nad krstnim kamnom je sedaj spominska plošča v spomin na krst Božje služabnice Magdalene Gornik in njena slika. Pod korom na desni pa spovednica.
Gorniška cerkev ima danes tri zvonove: mali zvon, 1798, Ljubljana, bronast, 350 kg; srednji zvon, 1998, Žalec, bronast, 614 kg; veliki zvon, 1922, Jesenice, železen, 855 kg. Leta 1997 so bili zvonovi elektrificirani.
Danes ta cerkev privablja predvsem veliko romarjev iz cele Slovenije in tudi iz drugih držav, saj je bila na Gori (Janeži) rojena in je ob cerkvi pokopana Božja služabnica Magdalena Gornik. Romarji se hodijo priporočat Magdaleni na njen grob, v cerkev in h križu na mestu prvega prikazanja v Petrincih. Vsak mesec je na njen smrtni dan, 23. v mesecu, romarska maša v cerkvi na Gori, na obletnico smrti 23. februarja pa v župnijski cerkvi v Sodražici.