Klub Krenička

Mladinski center Kresnička Sodražica, je bil ustanovljen leta 1995 na pobudo nekaterih žena, danes don Boskovih sotrudnic, ki so ob odraščanju svojih otrok spoznale, da je vzgoja res stvar srca, kot je vedno trdil sv. Janez Bosko.

Po skoraj dvajsetih letih, pa smo ustanovili svoj Klub Kresnička (prvotno je deloval pod okriljem društva Mladinski ceh iz Rakovnika) in ga preimenovali Klub Kresnička – združenje katoliške mladine Sodražica in še vedno sledimo istemu poslanstvu.

Društvo ima sedež na naslovu župnije Sodražica – Podgorska cesta 16 in deluje na podlagi preventivnega vzgojnega sistema za izvajanje pretežno mladinske dejavnosti, ki so opredeljene v statutu.Klub Kresnička – združenje katoliške mladine, med letom izvaja več projektov in je sestavljen iz naslednjih skupin:
- Poletni - počitniški oratorij, ki traja teden dni
 
  

- Mini enodnevni oratorij med letom - običajno v postnem in adventnem času
  
- Miklavževanje
 

Vse projekte v sklopu priprav, ki so potrebne za izvedbo, po predhodnem dogovoru z voditelji posameznih skupin, izvajajo voditelji oratorija, animatorji, salezijanske sotrudnice in nekateri prostovoljci.

Pri vzgojnem služenju se držimo don Boskovega preventivnega sistema, ki temelji na razumu, veri in ljubeznivosti. Delujemo medgeneracijsko, saj ko nekateri odraščajoči udeleženci oratorija postanejo animatorji in bolj zavzeti tudi voditelji oratorija, vsi delujemo z roko v roki v prid mladih.

Mladi s svojim znanjem, talenti, veščinami…, gradijo skupnost in se urijo v odgovornostih, starejši pa z preizkušenimi, praktičnimi in modrimi nasveti ponudimo mladim »dodano vrednost« oz. pomoč.

Skupina sotrudnic aktivno deluje v naši župniji od leta 1997. Trudimo se ustvarjati salezijansko družinsko okolje, kjer se mladi počutijo sprejete in razumljene, ter verujemo v nevidno delovanje milosti. Povezane smo v skupnost salezijancev sotrudnikov v Sloveniji, s sedežem na Rakovniku v Ljubljani in se vsaj enkrat letno srečujemo z centri iz drugih krajev, kjer se tudi utrjujemo v veri in izobražujemo v don Boskovem duhu.