Lega, ustanovitev

Župnija Sodražica leži v Sodraški dolini, ki zavzema severozahodni del Ribniške doline.

Zaradi bližine kraja in župnije Ribnica, se je zgodovina sodraške župnije odvijala tesno z zgodovino ribniške župnije, katera je bila ustanovljena že okoli leta 1000.

Zaradi velike obsežnosti, pa se je odcepilo od prafare Ribnice veliko vikariatov, ki so danes samostojne župnije.

Tako je bila ustanovna listina podpisana tudi za sodraški vikariat.

To se je zgodilo 1. septembra 1753, ko je prišel na generalno vizitacijo v Ribnico goriški nadškof Karol Mihael grof Attems.