Šolstvo

Začetki šolstva so povezani z začetkom vikariata leta 1753.

Prvi učitelji so bili cerkovniki in organisti, ki so zbirali dečke in jih učili brati in pisati.

Do preloma je prišlo leta 1811, ko je kaplan Matevž Kavčič ustanovil redno nedeljsko šolo. Razvoj šolstva je potem potekal v skladu s šolskimi zakoni ter razpoložljivimi prostori in drugimi okoliščinami.

 

 

Verouk je bil najprej reden predmet na šolskem urniku, po drugi vojni (leta 1952) pa je bil prepovedan.

V naslednjih letih je bil le nedeljski krščanski nauk, h kateremu so prihajali tudi otroci.

Prvo veroučno učilnico je leta 1958 uredil župnik Stanko Lenič v cerkvi nad zakristijo, jeseni leta 1964 je bila urejena učilnica v župnišču, kjer je bil verouk vse do leta 1998, ko je bil zgrajen župnijski dom.