Znamenite osebnosti

Sodražica in njena naselja so v preteklosti dala številne zaslužne može, znamenite Slovence , ki so vidno prispevali h kulturnemu, umetnostnemu, socialnemu in splošnemu gospodarskemu razvoju v širšem slovenskem merilu, nekateri pa tudi zunaj meja naše dežele.

Med znanimi osebnostmi in ustvarjalci pretekle dobe naj omenimo:

glasbenika Karla Adamiča,

akademskega kiparja Franceta Goršeta,

igralca Braneta Ivanca,

duhovnika, politika, časnikarja, organizatorja, pisatelja in ljudskega govornika dr. Janeza Evangelista Kreka, ki je bil Sodražan po materi,

slikarja Gregorja Peruška in

slovstvenega in kulturnega zgodovinarja, univerzitetnega profesorja dr. Ivana Prijatelja.

Današnji vidnejši ustvarjalci pa so:

direktor škofijske orglarske delavnice Brane Košir,

rezbarja Drago Košir st. in Drago Košir ml.,

glasbenik Franc Mihelič in

duhovnik, papeški castni prelat in kanonik ljubljanskega stolnega kapitlja dr. France Oražem.