Najtežja obdobja

Najtežja obdobja v zgodovini župnije in kraja

Da je bilo življenje nekdaj tudi težko, nam kaže poglavje o najtežjih obdobjih in dogodkih v življenju Sodražanov .

Ta so bila na primer takrat, ko so v deželo vdirali Turki (15. in 16. stoletje), ki so neusmiljeno plenili, požigali vasi, pobijali ljudi ali pa jih gnali v sužnost.

V Sodražico so vdirali iz Ribniške doline in tudi z Blok, od koder so se navadno vračali s plenom.

Tudi takrat, ko so deželo zasedli Francozi (začetek 19. stoletja), je postala sodraška okolica prizorišče hudih bojev z Avstrijci; pa tudi prva in druga svetovna vojna sta prinesli v deželo in župnijo veliko gorja.

Na veliko nedeljo leta 1941 so Sodražico zasedli Italijani in se spomladi 1942 umaknili partizanom.

V tem času je bilo v Sodražici zagrešenih tudi nekaj pobojev. Če naštejemo le nekatere najbolj strašne, naj omenimo učiteljico Ivanko Novak, družino Kozina in skupino 16 ciganov.

Ivanka Novak, rojena Škrabec, je bila doma iz Hrovače pri Ribnici. Umorjena je bila v jutru praznika sv. Rešnjega telesa, 4. junija 1942, v svojem 27. letu starosti. Bila je visoko noseča. Pred smrtjo je v samotni sobi napisala na zmečkan papir poslednje besede, ki so ga ob prekopu napol strohnjenega našli pod obleko na prsih. Napisane so bile v slovo svojemu nerojenemu otroku.

Zanjo in za duhovnika Franceta Cvara, ki je bil doma iz sodraške župnije, umorjen pa 18. junija 1942 kot kaplan v Šentrupertu na Dolenjskem, poteka škofijski postopek za razglasitev mučeništva.

V času partizanske oblasti so Italijani Sodražico bombardirali več kot tridesetkrat in jo nazadnje ponovno zavzeli 24. julija 1942. Požgali so mnogo hiš, ki so po bombardiranju še ostale. Streljali so nove žrtve ter aretirali in odgnali v taborišča mnogo moških in žensk: v Padovo 113, na Rab pa 51. Kasneje je bila Sodražica štirikrat bombardirana tudi od Nemcev.

Po slovenski osamosvojitvi, 25. maja 1994, so bila tudi v Sodražici odkrite spominske plošče za žrtve revolucije v letih 1941–1945. Na njih je vpisanih 87 imen.