Klub Kresnička

Mladinski center Kresnička Sodražica je bil ustanovljen leta 1995 na pobudo nekaterih žena, danes don Boskovih sotrudnic, ki so ob odraščanju svojih otrok spoznale, da je vzgoja res stvar srca, kot je vedno trdil sv. Janez Bosko.

Po skoraj dvajsetih letih pa smo ustanovili čisto svoj klub z imenom: Klub Kresnička, združenje katoliške mladine Sodražica in še vedno sledimo istemu poslanstvu.

Na ustanovitvenem sestanku so animatorji izbrali naslednje organe društva:

IZVRŠILNI ODBOR: Andrej Kos (predsednik), Jasna Janež (tajnica) in Jan Knavs (blagajnik).

NADZORNI ODBOR: Aleksandra Košir (predsednica), Sara Šega (članica) in Gašper Mihelič (član).

DUHOVNI ASISTENT: Ljubica Košir

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA SLUŽBA: Anica Turk(ekonom) in Ernest Pirnat(oskrbnik društvenih prostorov)

Društvo ima sedež na naslovu župnije (Podgorska cesta 16) in bo delovalo na podlagi številnih ciljev na podlagi preventivnega vzgojnega sistema za izvajanje pretežno mladinske dejavnosti, ki so opredeljeni v statutu.

 

Klub Kresnička, združenje katoliške mladine Sodražica, oblikuje več projektov:

ORATORIJ – na katerega se okrog 30 animatorjev pripravlja že pol leta prej preko srečanj, izobraževanj in pripravljalnega vikenda, to je hkrati najbolj obsežen in poznan projekt kluba Kresničke. V letošnjem letu bo SODRAŠKI ORATORIJ potekal v novem terminu od 20. do 26. avgusta, prijavnice bodo kmalu na voljo.

MLADINSKA GLASBENA SKUPINA ALIAS – skupina mladih pevk in instrumentalistov, ki deluje od oktobra 2011. S petjem radi obogatijo nedeljska bogoslužja in poročne maše, z vajami nadaljujejo vsak teden.

ORATORIJSKE URICE – so nastale na podlagi Drobtinic oratorija in potekajo vsak mesec, to so srečanja predšolskih otrok in osnovnošolcev, na srečanjih preživijo dopoldne v slogu oratorija. Ta projekt je trenutno v mirovanju in bo izveden takoj, ko bo to spet mogoče. Oratorijske urice so potekale od oktobra 2015 do maja 2016.

MLADINSKA SKUPINA – so srečanja, ki potekajo vsak mesec, namenjena so srednješolcem, študentom in ostalim mladim, na srečanjih se pridružijo tudi zanimivi gosti, ki vodijo tisto srečanje.

MIKLAVŽEVANJE – prireditev s prihodom Miklavža poteka v osnovnošolski dvorani v Sodražici. 

KLUB MAME MARJETE, je skupina sotrudnic in ostalih žena, ki se srečujejo ob različnih priložnostih v duhu delovanja don Boskove matere Marjete.

V vseh skupinah smo zelo veseli vseh tistih, ki z nami na različne načine sodelujete, nam pomagate in želite storiti kaj dobrega v prid mladih in ljudskih slojev. Vedno smo pripravljeni sprejeti tudi nove sodelavce. Pridružite se nam!

 

Kot se je včasih trudil don Bosko je tudi danes se potrebno »zbujati iz mlačnosti,« v kateri so mnogi kristjani (mladi in starejši) in tako širiti moč krščanske ljubezni!

 

Spletna stran KLUBA  KRESNIČKA: http://www.mc-kresnicka.si

E-poštni naslov KLUBA KRESNIČKA:  klubkresnicka@gmail.com