Ministranti

Ministranti oziroma mašni strežniki pomagajo pri bogoslužju duhovniku, da je maša še lepše oblikovana.

Šedrško ministrantsko skupino sestavlja kar nekaj mladih fantov ter v zadnjem času tudi nekaj deklet, ki so spoznali, da želijo tudi pri svetih mašah še bolj zavzeto služiti Bogu. Ministranti se skozi čas menjajo, nekateri spoznajo, da so izpolnili svoje poslanstvo ministranta in sveto mašo obiskujejo v klopeh, spet drugi nadaljujejo poslanstvo kot bralci, mežnarji, izredni delivci obhajila. Šedrški ministranti se srečujejo pred prazniki in posebnimi dogodki ter bolj slovesnimi mašami, da se pripravijo in spoznajo potek bogoslužja za tisti praznik. Poleg sodelovanja pri bogoslužju, ministranti pomagajo tudi pri postavljanju jaslic pred Božičem. Šedrške ministrante vodi in pripravlja Nik Petrič s pomočjo gospoda župnika Bizjaka.


Vabljeni tudi novi člani, tako fantje kot tudi punce, še posebno osnovnošolci lepo povabljeni k ministriranju pri sveti maši in še boljšemu prijateljstvu z Bogom. Kdor bi se rad pridružil naj se oglasi v župnišču ali po vsaki sveti maši v zakristiji, prijave so možne tudi preko e-pošte: sodrazica.zupnija@gmail.com.