Ministranti

Ministranti oziroma mašni strežniki pomagajo pri bogoslužju duhovniku, da je maša še lepše oblikovana.

Šedrško ministrantsko skupino sestavlja kar nekaj mladih fantov, ki so spoznali, da tudi pri svetih mašah še bolj zavzeto služijo Bogu. Ministranti se skozi čas menjajo, nekateri spoznajo, da so izpolnili svoje poslanstvo ministranta in sveto mašo obiskujejo v klopeh. Šedrški ministranti se srečujejo pred prazniki in posebnimi dogodki, da se pripravijo in spoznajo potek bogoslužja za tisti praznik. Poleg sodelovanja pri bogoslužju, ministranti pomagamo tudi pri postavljanju jaslic pred Božičem.

Vabljeni tudi novi člani, še posebno osnovnošolci lepo povabljeni k ministriranju pri sveti maši in še boljšemu prijateljstvu z Bogom. Kdor bi se rad pridružil naj se oglasi v župnišču ali po vsaki sveti maši v zakristiji.