O knjigi

Spletna stran, na kateri se ravnokar nahajate, je nastala po knjigi Magdalena fara naša avtorice Polone Vesel Mušič. Knjiga je nastala v jubilejnem letu župnije Sodražica ob 250. letnici nastanka župnijskega vikariata v letu 1753.

V istem času je naša faranka Polona Vesel Mušič imela namen za diplomsko nalogo na Teološki fakulteti preučiti zgodovino in versko življenje v naši župniji. Tako smo se odločili, da to njeno delo izdamo za jubilejno knjigo. V mislih smo imeli precej manjši obseg knjige, toda s prizadevnim in vztrajnim delom je avtorica iz mnogih virov izluščila tako pestro in zanimivo podobo naše preteklosti in sedanjosti ne le v verskem ampak veliko širšem pogledu.

Knjiga nekako zajema 4 glavna poglavja. Najprej se avtorica ustavi ob sami predstavitvi župnije in občine Sodražica, kjer se seznanimo z lego, naselji ter prebivalstvom na sodraškem področju. Poglobi se tudi v način življenja naših prednikov, si pogleda gospodarstvo ter družbene dejavnosti nekoč in danes ter omeni znane osebnosti in ustvarjalce iz naših krajev.

V drugem poglavju pa preide na opis cerkva in pripadajočih objektov, kjer podrobno predstavi župnijsko cerkev, župnijski dom, podružnice ter romarsko cerkev Marije Vnebovzete pri Novi Štifti.

Potem pa se že spusti v samo zgodovino župnije, ter v zadnjem poglavju v versko življenje v župniji nekoč in danes.

Informacije: - knjigo lahko dobite v župnijskem uradu v Sodražici - cena: 5500 SIT