Prenova župnišča

PRENOVA V ŽUPNIŠČU

Kot vam je poznano, sedaj zaradi poškodovane noge, zaradi česar še ne morem hoditi po stopnicah, ne morem bivati v župnišču. S strani faranov je takoj po padcu prišla pobuda, da se v pritličju župnišča uredijo primerni prostori za bivanje. V času priprave so se sprejele primerne odločitve za temeljito prenovo polovice pritličja župnišča, kjer bo soba, kuhinja in kopalnica. Obenem bodo urejene še zunanje sanitarije, ki vam bodo na voljo ob obisku cerkve. S strani dvorišča pa bo v župnišče omogočen tudi dostop za invalide. Začetek del se je nekoliko zavlekel, ker ni bilo mogoče prej dobiti izvajalca. Sedaj pa že tretji teden potekajo potrebna dela. Potrebne načrte je pripravila ga. Urška Suhadolnik Vovko, za nadzor in organizacijo dela skrbi g. Tone Tanko, poleg glavnega izvajalca Blesk 2 s partnerji s svojega področja delo opravljata še g. Marko Belaj in g. Roman Benčina. Pri organizaciji še posebej sodelujejo g. Tone Petrič, g. Jan Knavs in g. Blaž Kovačič. Vsem se lepo zahvalim.

Po sprejetju sklepa o obnovi so se začela zbirati tudi potrebna sredstva za obnovo zlasti z darovi faranov. Doslej je tako zbrano 8.000 € od 79 darovalcev v znesku od 30 € do 400 €. Zbiranje se še nadaljuje. Obnovo bo delno sofinancirala tudi Občina Sodražica. Znatno pa so obnovo z donacijo podprla tudi nekatera podjetja zlasti Inotherm, Deta&co, Fragmat, pa tudi Riko Team, Lesoj in Arts. Vsem se za donacije in darove lepo zahvalim. vrednost celotne investicije bo gotovo presegla 30.000 €.