SVETA TROJICA,  27. 5. 2018

Pri drugi maši bo slovesnost 1. sv. obhajila. Ob 15h bodo šmarnice v župnijski cerkvi.
V četrtek bo zapovedani praznik sv. Rešnje telo in kri. Sv. maši bosta ob 8h in 19h. Pol ure pred jutranjo mašo bo molitev pred Najsvetejšim zakramentom. Poskrbite, da se bodo tudi otroci udeležili sv. maše. Po večerni maši prosim može in fante, da pripravijo bandera za procesijo. Prav tako se pravočasno dogovorite za nosilce bander.
Danes teden bo 11. nedelja med letom in zunanja slovesnost praznika sv. Rešnjega telesa. V čim večjem številu se udeležimo procesije, ki bo po jutranji maši. Zato bo sv. maša dopoldne samo ob 7h. Druga maša bo ob 19h. Prosim potrebne sodelavce za sodelovanje pri izvedbi procesije. Otroci naj pripravijo cvetje za potresanje pri kapelicah.
Tudi letos bo po prazniku SRT od petka do sobote nočno češčenje pred Najsvetejšim zakramentom. Razpored, ki je objavljen že v oznanilih, je zadaj na oglasni deski in ste vabljeni k vpisu, da bo vsako uro vsaj nekaj molivcev. V petek bo sv. maša z litanijami Srca Jezusovega ob 20h. Nato bo češčenje, sklep bo v soboto ob 7h s sv. mašo.
GODOVI: Danes bl. Alojzij Grozde, v torek sv. Maksim Emonski, v petek sv. Justin.
Prvi petek bosta sv. maš s posvetitvijo Jezusovemu Srcu ob 7h in 20h, čez dan obhajilo bolnikov. Prvo soboto molimo za svetost duhovnikov in duhovne poklice.
Danes je novo Ognjišče in tiskana oznanila.
Za čiščenje in okrasitev cerkve prosim farane s Strmce.

MAŠNI NAMENI:

nedelja   7h +starši Čampa Cvekarjevi
              10h za farane
              15h šmarnice v župnijski cerkvi

ponedeljek      7h +France Rus obl.
              19h Sedlo +Jože Gornik

torek      7h +Marija Hočevar
              19h sv. Marko +Alojz Lušin
sreda      7h +Marija Modic
četrtek   8h  za farane
              19h +Janez Levstek
petek      7h +v zahvalo in priprošnjo
              20h +Branko Kovačič obl.
sobota    7h +Katarina Arko

              19h +Jože Pakiž
nedelja   7h za farane
              19h +Alojzij Kočar

nalagam novice...