3. VELIKONOČNA NEDELJA,  15. 4. 2018

GODOVI: jutri sv. Bernardka Lurška, v sredo sv. Evzebij, v soboto sv. Anzelm.
Danes teden bo 4. velikonočna nedelja – nedelja Dobrega pastirja in svetovni molitveni dan za duhovne poklice.
Ves teden je tudi teden molitve za duhovne poklice pred nedeljo Dobrega pastirja. V četrtek bo eno uro pred mašo (18h) ura molitve za duhovne poklice pred Najsvetejšim zakramentom. Tudi ostale dni ste pred mašo povabljeni k molitvi rožnega venca. V nedeljo bo pred obema mašama pol ure izpostavljeno Najsvetejše in ste vabljeni k molitvi za duhovne poklice.
Za čiščenje in okrasitev cerkve prosim naslednjo skupino z Zavrti.

MAŠNI NAMENI:

nedelja   7h za farane
              10h +Riko Urh obl.
ponedeljek      7h +starši Milavec
              19h Sedlo +Jože Vesel Valentinov
torek      7h +Jurjevi
              16h +Terezija Turk pogreb
              19h sv. Marko +Alojz Benčina
sreda      7h +druž. Mestek Zamostec
četrtek   19h +Janez Levstek 30. d.
petek      7h +Terezija Turk 7. d.
sobota    19h v zahvalo
nedelja   7h za farane
              10h +Alojz Lušin Žimarice obl.

nalagam novice...