5. POSTNA – TIHA NEDELJA,  18. 3. 2018

Danes lahko vzamete oljko za blagoslov na cvetno nedeljo. Darovi so namenjeni za obnovo primorskih cerkva.
Ob 14h bo križev pot s Peska od kapelice na Sedlo.
Jutri bo sv. Jožef, slovesni praznik, sv. maši bosta ob 8h in 18h.
Ta teden obhajamo teden družine.V soboto bo liturgično praznovanje Gospodovega oznanjenja Mariji in materinski dan. Sv. maši bosta ob 8h in 18h. Večerna maša bo ne
deljska.
Danes teden bo 6. postna – cvetna nedelja. Ob 10h bo blagoslov zelenja in butaric na pokopališču, zjutraj pred mašo v cerkvi.
V četrtek bo srečanje za starejše. Ob 18h bo sv. maša, eno uro  pred mašo (17h) bo ura molitve pred Najsvetejšim zakramentom in križev pot ter priložnost za sv. spoved.
V petek bo cvetni petek spomin Žalostne Matere Božje. Na Strmci bo maša v čast Žalostni Materi Božji bo ob 9h. Zjutraj ne bo maše.
V soboto in nedeljo bo spovedovanje pred veliko nočjo. V soboto bo spovednik od 1730 in med mašo, v nedeljo od 615 in med obema mašama. V velikem tednu ne bo več spovednika od drugod.
Danes se tudi začenja radijski misijon na Radiu Ognjišče. V petek bo ves dan priložnost za sv. spoved v Ribnici.

MAŠNI NAMENI:

nedelja   7h za farane
              10h +Jože Kozjan in starši Košmrlj
              14h križev pot v kapeli v župnijskem domu
ponedeljek      8h +druž. Rigler
              18h +Jože Levstek
torek      7h +Fani in Danilo Peteh
sreda      7h +Marija Modic r. d.
              17h Sedlo v čast Lurški Materi Božji v zahvalo
četrtek   18h +Ivan Hočevar
petek      9h Strmca +Anton Prijatelj
sobota    8h +Jože in Ivana Pirnat
              18h +Jože Belaj
nedelja   7h za farane
              10h +Mirko Klun obl.
             14h križev pot

nalagam novice...