Avtor: Administrator Objavljeno: 5. 07. 2020

Vnesite vaš naslov

SV. CIRIL IN METOD, 5. 7. 2020

VARSTVENI UKREPI: Ob vstopu v cerkev si je treba takoj nadeti masko (ali drugo zaščito obraza), obvezno je razkuževanje rok in držati medsebojno razdaljo tudi ob prihajanju k obhajilu in odhodu iz cerkve.

GODOVI: jutri sv. Marija Goretti, v petek sv. Amalija, v soboto sv. Benedikt.
Danes teden bo 15. nedelja med letom.

V četrtek bo eno uro pred mašo (18h) ura molitve pred Najsvetejšim zakramentom.
Za čiščenje in okrasitev cerkve prosim prvo skupino z Zavrti.

MAŠNI NAMENI:

nedelja 7h za farane
        10h +Majda in France Košir obl.
ponedeljek   7h +Helena Drobnič
        19h Sedlo +Ludvik Vesel
torek      7h +Janez in Kristina Gornik Janeži
        17.30 Gora +Mihela Žagar in Ančka Marjanovič
        19h sv. Marko +Jože Žlindra 7. d.
sreda 7h +Terezija Vesel Sinovica
četrtek   19h +Tilka Debeljak obl.
petek     7h +Anton Belaj Žimarice obl.
sobota   17.30 Gora +Katarina in Anton Osolin
        19h +starši in Anton Lovšin Žimarice obl.
nedelja 7h za farane
        10h +France Mihelič in Marija Henigman